Karışımlar – Soru 4

Screen Shot 2014-10-12 at 16.21.08

Yukarıdaki grafik bir X katısının sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimini gösteren bir grafiktir. Buna göre 450C’de 35 g doymuş çözelti 200C’ye soğutulursa kaç g X katısı çöker? 

Çözüm: Önce 35 g doymuş çözeltide kaç g su, kaç g X var onu bulalım. Grafiğe göre 450C de 100 g su 40 g X çözüyorsa toplam çözelti 140 g olur. Orantıyı kuralım;

140 g çözeltide 100 g su varsa

35   g çözeltide    x   g su vardır.

Orantıdan X=25 g su bulunur. Bu durumda 35-25=10 g katı madde çözünmüş demektir. Grafiğe bakarsak 200C de 100 g su 10 g katı çözmektedir. 25 g suyun 2,5 g katı çözeceği basit bir orantıyla bulunur. Buna göre 10-2,5 = 7,5 g X katısı çöker.

< Soru 3  –  Soru 5 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *