Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – Soru 1

Soy gaz atomları için kimyasal bağlardan söz edebilir miyiz?

Yanıt; Hayır. Kimyasal bağ bir molekülü oluşturan atomlar arasındaki bağdır. Örneğin O2 molekülündeki oksijen atomları arasındaki kimyasal bağ apolar kovalent, NaCl  molekülünde Na+ ile Cl  iyonları arasındaki bağ iyonik bağdır. Soy gazlar tek atomlu moleküller halinde olduklarından, kimyasal bağ söz konusu değildir. Soy gazlar için ancak moleküller arası bağlardan (Van der Waals…) söz edebiliriz.

Liseler için Kimya Sözlüğü tanımı için tıklayın: Apolar Kovalent Bağ

Liseler için Kimya Sözlüğü tanımı için tıklayın: Kimyasal Bağlar

Soru 2 >


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *