Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – Soru 8

Bütün yanma tepkimeleri ekzotermik iken azot oksitlerinin oluşması (azotun yanması) niçin endotermiktir?

Yanıt: Bir tepkimede bağların kırılması için gereken enerji, bağ oluşumu sırasında açığa çıkan enerjiden daha küçük ise bu tepkime ekzotermik bir tepkimedir. Oksijenin azot hariç diğer bütün maddelerle verdiği tepkimeler bu tür tepkimelerdir. Yalnızca azot ile verdiği tepkimelerde yeni bağlar oluşurken ortaya çıkan enerji, bağların kırılması için gereken enerjiden daha küçük olduğu için dışardan enerji takviyesi yapmak gerekir ki bu da tepkimenin endotermik olmasına neden olur.

< Soru 7 – Soru 9 >


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *