Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – Soru 9

NF3 molekülleri polar iken, BF3  molekülleri polar değildir, neden?

Yanıt: Azot atomunda 5 tane, bor atomunda ise 3 tane değerlik elektronu vardır. N atomundaki 5 değerlik elektronunun Lewis elektron gösterimi Screen Shot 2014-09-20 at 18.28.02  şeklinde olup 3 tek elektron diğer element atomlarıyla ortaklaşmaya katılır. Elektron çifti ise ortaklaşmaya katılmaz. Bir tane elektron çifti içeren atomlar daima polar bileşikler oluştururlar. B elementinde ise 3 tane tek elektron vardır. Bu 3 tek elektron ortaklaşmaya katılır. Oluşan bağlar vektörel olarak birbirinin etkisini yok edeceklerinden BF3 apolar bir yapıya sahip olur.

Liseler için Kimya Sözlüğü tanımı için tıklayın: Apolar Molekül

 

< Soru 8 – Soru 10 >


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *