Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – Soru 10

Atomlar bileşik oluştururlarken daima oktet veya dublet kuralına daima  uyarlar  mı?

Yanıt: Hayır. NF3 molekülünde her 2 atom da oktet kuralına uymalarına karşın BF3 molekülünde sadece flor atomu oktet kuralına uymuştur. Bor atomunun 3 tek elektronu Flor atomlarının 3 elektronu ile (Her flor atomundan 1 elektron) elektron çifti oluşturarak son katmanını 6 elektrona tamamlamıştır. Yani B atomu ne dublet ne de oktet kuralına uymuştur. (Kimya sözlüğünden  ‘Oktet kuralı ‘ bölümünü okuyun)

< Soru 9 – Soru 11 >


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *