Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – Soru 17

Nötrleşme tepkimesi ne demektir?

Yanıt: Asit ve bazların birbiriyle tepkimeye girerek tuz ve su oluşturmalarına nötrleşme tepkimesi denir. Bu tanım genel bir tanımdır. Nötrleşme olayını ilerki sınıflarda daha etraflıca göreceksiniz. Şimdilik bilmeniz gereken çok kullanılan asit ve bazlardır. HCl: Klorür asidi, HNO3 :Nitrat asidi, H2SO4 : Sülfat asidi çok kullanılan asitlerden bazılarıdır. Bazlara gelince NaOH: sodyum hidroksit, KOH: potasyum hidroksit, Ca(OH)2 : Kalsiyum hidroksit, NH3 : Amonyak çok kullanılan bazlardan bazılarıdır. (Amonyağın diğer bazlardan farkına dikkat edin).Nötrleşme tepkimesinde asidin H+ iyonu ile bazın (OH)-1 birleşerek H2O oluştururlar.

HCl + NaOH ——> NaCl + H2O  ve  2HNO3 + Ca(OH)2 ——> Ca(NO3)2 + 2H2O tepkimelerinde su oluşurken NH3 + HCl ——> NH4Cl tepkimesinde su oluşmadığına dikkat edin.

< Soru 16  –  Soru 18 >


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *