Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – Soru 18

100 ml sinde 0,365 g HCl bulunan bir çözeltinin 20litresini nötralleştirmek için kaç g NaOH gereklidir? (H:1, Cl:35,5,   Na:23, O:16)

Çözüm: Bu tür sorularda tepkime denklemi yazılarak basit orantılarla çözüme gidilir.

HCl + NaOH  ——>  NaCl + H2O  (1 mol HCl 36,5ve 1 mol NaOH 40 g dır). NaCl ve H2O nun mol sayılarını çözüm için gerekli olmadığından bulmuyoruz. Önce 20 litre çözeltide kaç g HCl olduğunu bulalım. 100 ml = 0,1 litre olduğuna göre ;

0,1 litre çözeltide    0,365 g HCl varsa

20 litre çözeltide     x g HCl vardır orantısından x = 73 g bulunur. Tepkime denklemine göre orantı kuralım;

36,5 g HCl ile 40 g NaOH birleşiyorsa

73 g HCl   ile   x g NaOH birleşir orantısından x=80 g NaOH bulunur.

< Soru 17  –  Soru 19 >


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *