Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – Soru 19

AgNO3 ve NaCl çözeltileri karıştırılırsa hangi madde çöker?

Yanıt: Her iki madde de çözelti halinde olduğundan elimizde Ag+, (NO3), Na+ ve Cl iyonları vardır. Ya AgCl ya da NaNO3 çökecektir. Bunun için elimizde 2 önemli ipucu var. Birincisi katyonu ne olursa olsun bütün nitrat tuzları suda çözünür. Bu nedenle NaNO3 çökmez. (Bu özelliği unutmayın) İkinci bir özellik ise 1A grubunun bileşikleri suda çözünür. Bu durumda AgCl çöker. Tepkime denklemi  Ag+ + Cl ——>  AgCl  şeklinde yazılır.

< Soru 18


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *