Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – Soru 3

NaOH ile CH3OH moleküllerindeki bağ türleri nasıldır?

Yanıt: NaOH bir metal (Na) ve 2 ametalden ( O ve H ) oluşmuş bir bileşiktir. Yapısında hem kovalent hem de iyonik bağ vardır. CH3OH ise 3 ametalden oluşmuş bir bileşik olup bütün bağlar kovalentdir.

< Soru 2Soru 4 >


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *