Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge – Soru 12

Screen Shot 2015-02-01 at 22.14.09

Screen Shot 2015-02-01 at 22.14.18

Yukarıda verilen 2 tepkime de ekzotermik olmalarına karşılık, 1.tepkimede bir denge söz konusu iken, 2.tepkime niçin tek yönlüdür?

Yanıt: Bu tür soruları kolayca çözebilmek için minimum enerji, maksimum düzensizlik kavramlarını iyi yorumlamak gerekir. Bir madde için ideal durum; enerjisinin az, düzensizliğinin çok olduğu durumdur. Her iki tepkime de ekzotermik olduğundan ürünlerin enerjisi, girenlere göre daha azdır. Yani her iki tepkime de minumum enerji açısından ürün halinde kalmayı tercih eder. Ancak, maksimum düzensizlik 1.tepkimede girenler lehine (girenler 4 mol iken ürünler 2 mol), 2.tepkimede ise ürünler lehine (girenler 6 mol,    ürünler 7 mol) olduğundan;

1.tepkimede; minumum enerji ürünler lehine iken maksimum düzensizlik girenler lehine olduğundan tepkime 2 yönlüdür yani denge söz konusudur.

2.tepkimede; Hem minumum enerji hem de maksimum düzensizlik ürünler lehine olduğundan denge söz konusu olamaz, ürünler bitene kadar tepkime devam eder.

< Soru 11 – Soru 13 >


Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *