Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge – Soru 13

Screen Shot 2015-02-01 at 22.19.37

tepkimesi 1 L.lik bir kapta,0,2 mol H2, 0,2 mol I2 ve 0,4 mol HI ile denge halindedir. Aynı sıcaklıkta kaba 0,1 mol HI(g) ekleniyor. Tekrar denge kurulduğunda H2’nin mol sayısı ne olur?

Çözüm: HI eklendiğine göre denge sola kayacaktır. Yani H2’nin mol sayısı artacağından sonuç 0,2 den büyük çıkacaktır. Sonuç 0,2’den küçük çıkarsa yanlış işlem yaptık demektir.

Önce KD’yi bulalım.

KD = [HI]2/[H2].[I2]

KD = (0,4)2/ (0,2).(0,2) = 4

Uyarı: Hacim 1 L olduğundan derişim yerine doğrudan mol sayılarını aldık.

H2 I2 HI
Başlangıç 0,2 mol 0,2 mol  0,4 mol
Ekleme  – +0,1mol
Değişim +x mol +x mol -2x mol
Denge (0,2+x)mol (0,2+x)mol (0,5-2x)mol

Bu değerleri denge denkleminde yerine koyarsak;

(0,5-2x)/ (0,2+x).(0,2+x) = 4

Her 2 tarafın karekökü alınırsa 0,5-x/0,2+x = 2 eşitliğinden x= 0,025 bulunur. H2’nin mol sayısı da 0,2+0,025=0,225 olur.

Uyarı: Üniversite sınav sorularında her 2 tarafın karekökü alınacak şekilde soru sorulur. Okul sınavlarında her 2 tarafın karekökü alınamıyorsa 2.derece denklem çözümüyle sonucu bulursunuz.

< Soru 12 – Soru 14 >


Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *