Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge – Soru 2

Screen Shot 2015-02-01 at 21.08.04

tepkimesinde 32 g CH4 10 saniyede tamamen yanarak CO2 ve H2O’ya dönüşüyor. Bu tepkimede H2O’nun ortalama oluşma hızı kaç mol/s’dir? ( C:12, H:1 )

Çözüm: Önce neden ortalama hız diye sorduk, bunu açıklayalım. Bir tepkimenin hızı başlangıçta en büyük değerde olup, tepkime ilerledikçe hız azalır. Tek yönlü tepkimelerde giren maddelerden biri bitince tepkime hızı sıfır olur.

C:12 ve H:1 olduğuna göre 1 mol CH4 16 g olur. Orantıyı kuralım;

16 g CH4(g)’ten             2 mol H2O(g) oluşuyorsa

32 g CH4(g)’ten             x mol H2O(g) oluşur.

X = 4 mol olur. Bu kadar mol 10 s de oluştuğuna göre, H2O’nun oluşma hızı 0,4 mol/s olur.

< Soru 1Soru 3 >


Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *