Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge – Soru 26

Screen Shot 2015-02-28 at 20.50.55

tepkimesinde sabit hacimli bir kaba 576 K de 4 mol AB gazı konuluyor. Tepkime aynı sıcaklıkta AB’nin %25 ‘nin ayrışmasıyla dengeye ulaştığında kaptaki toplam basınç 11,2 atm. olduğuna göre kabın hacmi nedir?

Çözüm: Önce dengedeki gazların mol sayılarını bulalım;

 2AB  A2  2B
 Başlangıç  4 mol
 Değişim(%25)  -1 mol  +0,5 mol  +1 mol
 Denge  3 mol  0,5 mol  1 mol

Dengedeki toplam mol sayısı 4,5 tur. Şimdi de değerleri ideal gaz denkleminde yerine koyalım;

Screen Shot 2015-02-28 at 20.51.45

eşitliğinden V = 18L bulunur.

< Soru 25Soru 27 >


Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *