Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge – Soru 6

Screen Shot 2015-02-01 at 21.38.44

Gaz halinde olan X ve Y molekülleri arasındaki tepkimede deney sonuçları yandaki çizelgede verilmiştir. Buna göre tepkimenin hız denklemi nedir?

 

 

Çözüm: Birçok öğrencinin zorlandığı bu soru türünü üslü sayılar yardımı ile kolayca çözelim.

  1. Deney için: 1a.1b = 1
  2. Deney için: 2a.1b = 2
  3. Deney için: 2a.3b = 18

Birinci sıra daima 1 katsayılı olacak. İkinci sırada X derişimi ve hız 2 katına çıktı. Üçünçü sırada ise X’in derişimi 2 katına, Y’nin derişimi 3 katına ve hız da 18 katına çıktı. Şimdi yapılacak bütün iş a ve b’nin kaç olduğunu bulmak.

1a.1b = 1   ( a ve b bütün değerleri alabilir.)

2a.1b = 2   (a kesinlikle 1, b’yi bilmiyoruz.)

21.3b = 18 ( b=2 imiş)

Bu değerlere göre hız denklem; v = k.[X].[Y]2 olur.

< Soru 5 – Soru 7 >


Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *