Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge – Soru 1

Screen Shot 2015-02-01 at 21.04.52

tepkimesinde Z’nin oluşma hızı 1,2mol/L.s iken X ve Y’nin harcanma hızları nedir?

Çözüm: Tepkime katsayılarına bakarsak Z’nin oluşma hızının, X’in harcanma hızının 4 katı olduğunu görürüz. Buna göre X’in harcanma hızı 1,2/4 = 0,3mol/L.s olur. Y’nin harcanma hızı da X’in harcanma hızının 3 katı olacağından 3.0,3 = 0,9mol/L.s olur.

Soru 2 >


Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge Ana Sayfa

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *