Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge – Soru 22

Screen Shot 2015-02-28 at 20.33.16

11,2 L.lik bir kap içine 2730C ta 1 mol PCl5 gazı konuluyor. Yukardaki tepkimeye göre denge kurulduğunda PCl5’in %60’sının ayrıştığı saptanıyor. Buna göre tepkime kabındaki basınç ne olur?

Çözüm: Önce denge durumunda kapta kaç mol gaz olduğunu bulalım;

 PCl5  PCl3  Cl2
 Başlangıç  1 mol
 Değişim(%60)  -0,6 mol  +0,6 mol  +0,6 mol
 Denge  0,4 mol  0,6 mol  0,6 mol

Kapta toplam 1,6 mol gaz vardır.

P.V = n.R.T eşitliğinde değerleri yerine koyalım;

(T = 0C + 273 = 273+273 = 546 K)

(R yerine 0,082 değil 22,4 / 273 kullanacağız)

Screen Shot 2015-02-28 at 20.36.34

Gerekli işlemler yapılırsa P = 6,4 atm. bulunur.

Not: Buna benzer bir soruda Cl2 gazının kısmi basıncı sorulabilir. Basit bir orantıyla soruyu çözersiniz,

1,6 mol gaz               6,4 atm. basınç yaparsa

0,6 mol gaz                 x   atm. basınç yapar.       X= … bulunur

< Soru 21Soru 23 >


Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *