Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge – Soru 7

Screen Shot 2015-02-01 at 21.45.02

tepkimesinde hız ifadesi v = k.[X].[Y] şeklinde olduğuna göre bu tepkime mekanizmalı bir tepkime midir?

Yanıt: Evet. Eğer tek adımda gerçekleşen bir tepkime olsaydı hız = k.[X]2.[Y]3 şeklinde olacaktı. Hız denklemi farklı olduğuna göre tepkimede birden fazla adım var demektir. Bu tepkimede yavaş adım; X + Y ürün şeklindedir.

< Soru 6 – Soru 8 >


Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *