Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge – Soru 10

Tamamı gaz fazında gerçekleşen Screen Shot 2015-02-01 at 22.03.51

tepkimesi 2 adımlı bir mekanizmaya sahiptir. Hızlı adım Screen Shot 2015-02-01 at 22.04.07

şeklinde olduğuna göre hız sabitinin birimi nedir? (v = mol/L.s)

Çözüm: Hız denklemi yavaş adıma göre yazılacağından önce tepkimedeki yavaş adımı bulmalıyız.

Screen Shot 2015-02-01 at 22.09.39

Toplu denklemde sol tarafta H2 olduğundan X : H2, 2ICl olduğundan Y de ICl olur. Sol tarafta fazlalık olan HI’yi sadeleştirmek için sağ tarafta HI olmak zorunda. Yani Z yi HI kabul edersek T de HCl olur. Buna göre yavaş adım;

Screen Shot 2015-02-01 at 22.09.54

şeklindedir. Hız denklemini yazarsak V = k.[H2].[ICl] de birimleri yerlerine koyalım;

mol/L.s = k.mol/L.mol/L eşitliğinden k’nın birimi L/mol.s olur.

< Soru 9Soru 11 >


Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *