Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge – Soru 4

Screen Shot 2015-02-01 at 21.25.19

tepkimesi pistonlu ve sabit hacimli 2 ayrı kapta yapılıyor. Sıcaklık sabit iken her iki kaba da He(g) ekleniyor. Tepkime hızı bundan nasıl etkilenir?

Yanıt: He eklendiğinde pistonlu kapta hacim artacağından diğer gazların derişimi azalır. Derişim azalırsa gaz moleküllerinin çarpışma sayısı azalacağından hız azalır. Sabit hacimli kapta He eklenmesi sadece kabın basıncının artmasına neden olur. Kapta daha önceden bulunan gazların derişiminde bir değişiklik olmayacağı için hız değişmez.

< Soru 3 – Soru 5 >


Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *