Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge – Soru 5

Screen Shot 2015-02-01 at 21.27.26

tepkimesinde CH4(g), CO2(g) ve H2O’nun standart oluşum entalpileri sırasıyla -75kj/mol, -394kj/mol ve -242kj/mol olarak veriliyor. İleri tepkime aktifleşme enerjisi (Eai) 52kj/mol olduğuna göre geri tepkimenin aktifleşme enerjisi (Eag) kaçtır?

Çözüm: Önce tepkimenin Screen Shot 2015-02-01 at 21.28.18 değerini bulalım (Tepkime yanma tepkimesi olduğuna göre ekzotermik bir tepkimedir, Screen Shot 2015-02-01 at 21.28.18 negatif bir değer çıkmalıdır).

Screen Shot 2015-02-01 at 21.31.21

Ekzotermik tepkimelerde Eag> Eai olmak zorundadır.

Screen Shot 2015-02-01 at 21.31.31

-803 = 52 – Eag eşitliğinden Eag = 855kj bulunur.

Uyarı: Eai ve Eag değerleri daima pozitifdir. Eğer işlem yaptıktan sonra bu değerlerden birini negatif olarak buluyorsanız, formülde terimlerin yerlerini karıştırmışsınızdır. Yukarıdaki çözüme uygun bir grafik çizerseniz konuyu daha iyi anlarsınız.

< Soru 4 – Soru 6 >


Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge Ana Sayfa

2 comments

  1. Sorunun son adımında -803 = 75 – Eag işlemi -803= 52 – Eag olmalı çünkü Eai soruda 52 kj/mol olarak verilmiş.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *