Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge – Soru 9

Screen Shot 2015-02-01 at 21.53.26Screen Shot 2015-02-01 at 21.54.27

tepkimesinde deney sonuçları çizelgede verilmiştir. Buna göre;

a) Bu tepkime mekanizmalı bir tepkime midir?

b) Hız sabiti kaçtır?

Çözüm:

a) Eğer hız denklemi v= k.[X]2.[Y].[Z]3 şeklinde çıkarsa tepkime tek adımda gerçekleşiyor demektir ki bu zayıf bir olasılıktır. Öyleyse hız denklemini bulalım. (Önce 6. ve 8. soruların çözümlerini inceleyin)

Üslü sayılar metodunu kullanacağız.

1. deney: 1a.1b.1c _ 1

2. deney: 2a.1b.1c = 2 (a=1, b ve c’yi bilmiyoruz)

3. deney: 11.()b.1c = 1 (b=0 olmak zorunda, c’yi bilmiyoruz)

4. deney: 11.10.2c = 4 (c = 2)

Elde ettiğimiz a, b ve c değerlerine göre tepkimenin hız ifadesi: v = k.[X].[Z]2 şeklinde olur. Tepkime mekanizmalı bir tepkime olup yavaş adım Screen Shot 2015-02-01 at 21.59.38 şeklindedir. Y yavaş adımda yoktur.

b) Hız sabitini bulmak için herhangi bir deney sırasının değerlerini kullanabiliriz. Birinci sıranın değerlerini kullanalım.

v =k. [X].[Z]2 olduğuna göre 1.10-3 = k.(0,1).(0,2)2 ‘den k = 0,25 L2/mol2.s bulunur.

Uyarı: Bu tür bir soru çözdüğünüzde en az 2 deney için işlem yapın. k için aynı değeri bulmuyorsanız, ya hız ifadesini yanlış bulmuşsunuzdur ya da işlem hatası yapıyorsunuzdur.

Not: Üniversite sınav sorularında üslü sayılar metodunu rahatça kullanabilirsiniz. Okul sınavlarında bu yol kabul edilmeyebilir. O zaman yapacağınız iş, başka bir yerde üslü sayılar yardımı ile hız denklemini bulup, bulduğunuz denkleme göre yorum yapmaktır.

< Soru 8 – Soru 10 >


Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *