Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge – Soru 18

Screen Shot 2015-02-28 at 20.20.06

tepkimesi 2 ayrı kapta denge halindedir. 1.kap sabit hacimli, 2. kap ise pistonlu kaptır. Her 2 kaba da sabit sıcaklıkta helyum gazı gönderilirse denge durumları ne olur?

Yanıt: 1.kap sabit hacimli olduğundan He eklenmesi sadece basıncı artırır, hacim değişmediği için CO, O2 ve CO2 nin derişimleri değişmez ve denge durumunda herhangi bir değişiklik olmaz. 2.kap ise pistonlu olduğundan He ilavesi kabın hacmini artırır, derişimler azalır ve denge durumu bozulur. (Dengenin ne yöne değişeceğini de siz bulun)

< Soru 17Soru 19 >


Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *