Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge – Soru 3

Screen Shot 2015-02-01 at 21.19.10

hızını izlemek için nasıl bir yol izlersiniz?

Yanıt: Tepkime hızını izlemek için çeşitli yollar vardır. Bu yolları yukardaki tepkime için ayrı, ayrı ele alalım.

a) Elektriksel iletkenlik: Tepkimede çözelti içinde iyon olmadığı için elektriksel iletkenlik ölçülemeyeceğinden bu yol izlenmez.

b) Renk değişikliği: Tepkimedeki 3 madde de renksiz gaz olduklarından bu yol da izlenmez.

c) pH değişikliği: pH’den bahsetmek için sulu çözelti gerekir. Tepkimede sulu çözelti olmadığından bu yolla da tepkime hızı izlenemez. Ancak tepkime;

Screen Shot 2015-02-01 at 21.18.05 şeklinde olsaydı pH değişikliği söz konusu olurdu. Çünkü NH3’ün suda çözünmesiyle bazik bir çözelti oluşacaktı.

d) Sabit sıcaklıkta basınç veya hacim değişikliği: Tepkime hacmi değişmeyen bir kapta gerçekleşirse ürünlerin mol sayısı daha az olduğundan basıncın azalması ile tepkime hızı izlenebilir. Tepkime sabit basınçlı bir kapta gerçekleşiyorsa ürünlerin mol sayısı daha az olduğundan hacim azalması ile tepkime hızı izlenebilir. Bir kapta sabit basınç pistonlu kaplar ile sağlanır. Çünkü pistonlu kaplarda iç basınç daima dış basınca eşit olacağından basınç sabit kalır.

< Soru 2Soru 4 >


Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge Ana Sayfa

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *