Maddenin Halleri – Soru 22

Isı ile sıcaklık arasında ne fark vardır?

Yanıt: Bir maddenin kinetik ve potansiyel enerjileri toplamına ısı denir. Birimi kalori veya joule olabilir. ( 1 cal = 4,18 joule) . Isı maddenin kütlesine bağlıdır. Sıcaklık ise bir maddenin bir tek molekülünün ortalama kinetik enerjisidir. Birimi 0C, 0F veya K (kelvin) olabilir. Bir maddenin erime veya kaynama esnasında sıcaklığının değişmemesinin sebebi verilen ısının sadece potansiyel enerjiyi artırmasıdır. Yani hal değiştirme esnasında maddenin aldığı ısı maddenin potansiyel enerjisini artırırken kinetik enerji değişmediğinden maddenin sıcaklığı değişmez. Hal değiştirme bittikten sonra verilen ısı hem potansiyel hem de kinetik enerjiyi artıracağından maddenin ısıyla birlikte sıcaklığı da artar.

Vücut ısısı denmez, vücut sıcaklığı denir. Sıcaklık iletilmez, ısı iletilir.

İkisi de 100C sıcaklıkta olan 10 gram alkol ile10 g suyun sıcaklıklarını 15 0C ye çıkarmak için farklı miktarlarda ısı gerekir. Bunun nedeni de su ile alkolün özısılarının farklı olmasıdır.

< Soru 21  –  Soru 23 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *