Maddenin Halleri – Soru 23

100 C kaç 0F tır? ( Fahrenheit sisteminde suyun d.n. 320F, k.n. 2120 F tır).

Çözüm: Bu tür sorular 2 türlü çözülür. Birincisi formülle, ikincisi mantıkla. Önce formülle çözelim.

0F = 0C.1,8 + 32 Bu eşitlikten 0F = 10.1,8 + 32 = 50 olarak bulunur.

Şimdi de mantıkla çözelim. 0C sisteminde d.n. ile k.n. arası 100 birim iken 0F sisteminde d.n. ile k.n. arası 212-32 = 180 birimdir. Yani 1 birim 0C, 1,80F a eşittir. Bu durumda 10 birim 0C=18 birim 0F tır. 00C’in fahrenheitte ki karşılığı 32 olduğuna göre 100C = 18 + 32 = 500 tır.

Uyarı: Formülerin bir süre sonra unutulduğunu unutmayın.

< Soru 22  –  Soru 24 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *