Maddenin Halleri – Soru 14

Kapalı bir kapta -100C de 380 mm.Hg basınçta X gazı vardır. Basıncı 1,5 atm yapmak için sıcaklık kaç oC ye çıkarılmalıdır?

Çözüm: Sorunun çözümünde Gay Lussac Yasasını kullanacağız.

P1/T1 = P2/T2

P1 = 380 mm.Hg = 380/760 = 0,5 atm.

T1 = 273 + (-10) = 263 K

0,5/263 = 1,5/T2 eşitliğinden T2 = 789 K olarak bulunur. Sonuç oC olarak istendiğine göre K = toC +273 eşitliğinden   789 = toC + 273 den t= 516oC olarak bulunur.

< Soru 13  –  Soru 15 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *