Maddenin Halleri – Soru 12

Torriçelli açık hava basıncını ölçerken civa yerine su kullansaydı, normal koşullarda borunun yüksekliği ne olurdu? ( dciva =13,6 g/cm3 , dsu = 1 g/cm3)

Çözüm: Açık hava basıcını P= h.d şeklinde yazarsak P = 76cm.13,6g/cm3 = 1033,6g/cm2 olarak bulunur. Bu bulduğumuz değeri su için kullanalım.

1033,6 g/cm2 = h.1g/cm3 den h=1033,6 cm bulunur. (Gerek kimyada gerekse fizikte problem çözerken birimleri yazarsanız sonucu daha iyi yorumlarsınız.)

< Soru 11  –  Soru 13 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *