Maddenin Halleri – SORU 6

Kapalı bir kapta 1 mol X2 ve 3 mol Y2 varken basınç 3 atmosferdir. Kapta aynı sıcaklıkta tam verimle       X2  + 3Y2  ——> 2XY3  tepkimesi gerçekleştiğine göre   basınç kaç atmosfer olur?

Çözüm: Başlangıçta kapta 1+3 = 4 mol gaz vardı. Tepkime sonunda ise 2 mol gaz oluşmuştur. Sıcaklık değişmediğine göre basit bir mantıkla mol sayısı yarıya düştüğüne göre basıncın da yarıya düşmesi gerektiğini düşünerek son durumda  basıncı   3/2=1,5 atm. olarak buluruz. Okul sınavlarında soruyu formülle çözmeniz istenebilir. Bu soru ile ilgili P1/n1 = P2/n2 formülünü kullanabilirsiniz. 3/4 = P2/2 eşitliğinden P2=1,5 atm. bulunur.

< Soru 5  –  Soru 7 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *