Maddenin Halleri – SORU 7

Pistonlu bir kapta bir miktar gaz vardır. Sabit basınç altında gazın sıcaklığı artırılırsa hacim, mol sayısı, yoğunluk,  kinetik enerji nicelikleri nasıl değişir?

Yanıt: Pistonlu kapları elastik balonlar gibi düşünebiliriz. Pistonun içindeki basınç daima dış basınca eşit olarak alınır.(Bu tür sorularda pistonun ağırlığı ihmal edilir)   Sıcaklık arttığına göre pistonun içindeki gazın basıncı artar. İç basınç dış basınca eşit olacağı için piston yukarıya doğru hareket ederek hacmini artırır. Yani hacim artar. Dışardan herhangi bir gaz ilavesi olmadığı için mol sayısı değişmemiştir. Mol sayısı değişmediği için kütle sabit kalmıştır. d=m/V formülüne göre hacim arttığı için yoğunluk azalmıştır. Kinetik enerji ise sıcaklık arttığı için artar.

< Soru 6  –  Soru 8 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *