Maddenin Halleri – Soru 18

Eşit hacimli, aynı sıcaklıkta iki kapalı kaptan birincisinde 8 g CH4 ikincisinde ise 32 g X gazı vardır. Her iki kaptaki basınçlar eşit ise X gazının molekül kütlesi nedir? (C:12,   H:1)

Çözüm: Sıcaklık ve hacim eşit ise basınçların aynı olması için mol sayılarının eşit olması gerekir. 1 mol CH4 16 g (siz hesaplayın) olduğuna göre 8 g CH4 0,5mol demektir. Bu durumda 32 g X gazı 0,5 mol olur. 1 mol X gazı ise 64 g olarak bulunur.

< Soru 17  –  Soru 19 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *