Maddenin Halleri – Soru 1

Üflenerek biraz şişirilip ağzı iple bağlanan elastik bir balon aynı sıcaklıkta daha yüksek bir ortama çıkarılırsa hacmi neden artar?

Yanıt: Elastik balonlarda balonun içindeki hava daima dış basınca eşittir. Daha yüksek bir ortamda basınç daha düşük olacağından balonun içindeki gaz da buna eşit olmak için basıncını düşürür. Sıcaklık değişmediğine göre P1.V1=P2.V2 eşitliği gereğince balonun içindeki gazın basıncı azalıyorsa hacmi artmalıdır.

Soru 2 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *