Aldehit, Keton, Asit, Ester – Soru 10

Yükseltgendiğinde keton oluşturan bir bileşiğin 0,1 molü yandığında normal koşullarda 6,72 L CO2 ve 7,2 gram su oluşuyorsa, bileşiğin adı nedir? (H;1, O:16)

Çözüm: Çözüm kolay olsun diye katsayıları 10 ile genişletelim. 1 mol yandığında 67,2 L CO2 ve 72 gram su oluşur. 67,2 L CO2 3 mol, 72 gram su ise 4 moldür. Demek ki bileşikte 3 mol atom C ve 8 mol atom H vardır. Bir bileşiğin yükseltgendiğinde keton oluşturması için ikincil alkol olması gerektiğini düşünerek bileşiği CH3 –CHOH – CH3 şeklinde yazarız. Okunuşu 2-propanal veya izo propil alkoldür.

< Soru 9Soru 11 >


Aldehit, Keton, Asit, Ester Ana Sayfa