Aldehit, Keton, Asit, Ester – Soru 20

C3H6O formülüne sahip bileşik Br2 ile katılma tepkimesi vermiyor. 1 molü yeteri kadar Na ile 0,5 mol H2 veriyor. Bu bileşiğin açık formülü nasıldır?

Çözüm: Br2 ile katılma tepkimesi vermediğine göre C atomları arasında ikili veya üçlü bağ yok. Na ile tepkime verdiğine göre asit veya alkol. Asit olması için 2 tane O gerekli olduğuna göre asit değil. Bu durumda bileşik alkoldür. Açık formülü ise;

Screen Shot 2016-04-23 at 18.35.25 siklo propanol (Siklo propil alkol)

Not: Önceki soruya bakmadıysanız, bakın.

< Soru 19Soru 21 >


Aldehit, Keton, Asit, Ester Ana Sayfa