Aldehit, Keton, Asit, Ester – Soru 23

Doymuş bir hidrokarbondan türeyen 2 değerli bir organik asidin 0,25 molü 26 gram olduğuna göre , bu asidin açık formülü nasıldır? (C:12, H:1, O:16)

Çözüm: Asidin 0,25 molü 26 gram ise 1 molü 104 gram olur. 2 değerli organik asit, 2 tane – COOH grubu içeren asit demektir. 2 tane –COOH grubu 2.45 = 90 gram olduğuna göre geriye kalan 104-90 = 14 gram da -CH2 – grubuna ait olacaktır. Dolayısıyla bileşiğin açık formülü;

HOOC – CH2 – COOH şeklindedir. (malonik asit)

< Soru 22Soru 24 >


Aldehit, Keton, Asit, Ester Ana Sayfa