Aldehit, Keton, Asit, Ester – Soru 34

Bir organik maddenin normal şartlarda 1,12 litresi 3,1 gramdır. Bu madde Zn ile tepkime vermediği halde 1 molü yeteri kadar Na ile 1 mol H2 verdiğine göre, maddenin formülü nedir? (C:12, H:1, O:16)

Çözüm: Önce basit bir orantıyla maddenin mol ağırlığını bulalım;

1,12 litresi 3,1 gram ise

22,4 litresi x gramdır.   ok   x = 62 gram/mol

Madde Zn ile tepkime vermediğine göre asit olamaz. Yeteri kadar Na ile 1 mol H2 verdiğine göre 2 tane –OH grubu vardır. 2 tane –OH grubu 2.17 = 34 gram olur. Kalan miktar 62-34=28 gram olur ki bu da 2 tane –CH2– grubu demektir. Bütün bu bilgilere göre maddenin formülü;

CH2 – OH

CH2 – OH şeklinde olur. (glikol)

< Soru 33Soru 35 >


Aldehit, Keton, Asit, Ester Ana Sayfa