Aldehit, Keton, Asit, Ester – Soru 4

12,3 gram 1-brom propandan önce alkol sonra aldehit elde ediliyor. Elde edilen aldehit kaç gramdır? (C.12, H:1, Br:80, O:16)

Çözüm: Önce 12,3 gram 1-brom propanın kaç mol olduğunu bulalım: 1-brom propanın formülü CH3-CH2-CH2-Br olduğuna göre 1 mol, 1-brom propan (siz bulun) 123 gramdır. Buna göre 12,3 gram 0,1 mol olur. 0,1 mol CH3-CH2-CH2-Br den 0,1 mol alkol (CH3-CH2-CH2-OH) bundan da 0,1 mol aldehit (CH3-CH2-CHO) elde edilir ki bu da 5,8 g olur.

Not: Böyle bir soru okul sınavlarında sorulsaydı tepkime denklemlerini yazmak zorunda kalabilirdiniz. Üniversite sınav sorularında böyle bir zorunluluğunuz olmadığına göre doğrudan sonuca gidebilirsiniz.

< Soru 3Soru 5 >


Aldehit, Keton, Asit, Ester Ana Sayfa