Çözümlü Matematik Problemleri – Soru 1 – 5

Soru 1:

Bir musluk bir havuzu tek başına 6 saatte, diğer musluk 12 saatte dolduruyorsa ikisi birden havuzu kaç saatte doldurur?

Çözüm:

6 ve 12’nin EKOK’u 12 olduğuna göre havuzumuz 12 L olsun. Birinci musluk tek başına 6 saatte doldurduğuna göre saatte 2 L, diğer musluk ta saatte 1 L su doldurur. İkisi birden 1 saatte 3 L dolduracağına göre havuz 12/3 = 4 saatte dolar.


Soru 2:

Bir musluk bir havuzu tek başına 4 saatte, ikinci bir musluk tek başına 9 saatte doldurmaktadır. Havuzun dibinde bulunan bir musluk ise dolu havuzu tek başına 6 saatte boşalttığına göre üçü birden açılırsa havuz kaç saatte dolar?

Çözüm:

4,9 ve 6 nın EKOK’u 36 olduğuna göre havuzun hacmi 36L olsun.

1.musluk saatte 36/4 = 9 L doldurur

2.musluk saatte 36/9 = 4 L doldurur

3.musluk saatte 36/6 = 6 L boşaltır.

Üçü birden açıkken 1 saatte havuza 9+4-6 = 7 L su akar. Havuz da 36/7 saatte dolar.

Not: Havuzun dibinde bulunan bir musluğun debisi havuzdaki suyun yüksekliğine göre değişir. Bu tür sorularda bu durum ihmal edilir, kafanızda bir soru işareti varsa açıklayalım dedik.


Soru 3:

2. soruda 4 saat sonra 1 ve 3 nolu musluklar kapatılırsa kalan kısmı 2 nolu musluk kaç saatte doldurur?

Çözüm:

4 saat sonra havuzda 4.7=28 L su dolmuş olacaktır. Kalan  kısım 36-28 =8 L olduğuna göre 2 nolu musluk 8/4  = 2 saatte doldurur.


Soru 4:

Bir musluk bir havuzu 1 saatte doldurmaktadır. Musluktan akan su miktarı %25 artırılırsa havuz kaç dakikada dolar?

Çözüm:

(% sorularında 100 sayısını temel alırsanız soruları kolayca çözersiniz.)

Musluktan saatte 100 L su aksın. Havuz 1 saatte dolduğuna göre havuzun hacmi 100 L olacaktır. Musluktan akan suyun debisi %25 arttığına göre musluktan saatte 125 L su akacaktır. Havuzun dolma süresi;

100/125 = 0,8 saat = 0,8.60 = 48 dakika olur.


Soru 5:

Bir musluk bir havuzu 12 saatte doldurmaktadır. Suyun debisi %20 azaltılırsa havuz kaç saatte dolar?

Çözüm:

Musluktan saatte 100L su aksın. Havuzun hacmi 100.12= 1200 L olur. Musluktan akan suyun debisi %20 azaltılırsa, musluktan saatte 80 L su akar. Havuzun dolma süresi 1200/80 = 15 saat olur.


Soru 6 – 10 >

Çözümlü Matematik Problemleri Ana Sayfa