Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji – Soru 10

Screen Shot 2015-01-03 at 17.21.25

tepkimeleri verildiğine göre benzenin (C6H6 ) oluşma ısısı kaç kcal/mol dür?

Çözüm: C6H6‘nın oluşma ısısı sorulduğuna göre 3. denklemi ters çevirmemiz, diğerlerini aynı tutup gerekli sadeleştirmeleri yapmamız gerekir. Yalnız H2O, CO2 ve O2’nin birbirlerini götürmeleri için 1.denklem 3 ile, 2.denklem ise 6 ile çarpılmalıdır.

Screen Shot 2015-01-03 at 17.23.27

Taraf tarafa toplayıp sadeleştirmeleri yaparsak;

Screen Shot 2015-01-03 at 17.25.02 veya

Screen Shot 2015-01-03 at 17.25.08 denklemi elde edilir ki bu da bize tepkimenin endotermik olduğunu gösterir. Bu durumda

Screen Shot 2015-01-03 at 17.25.14

olur.

< Soru 9Soru 11 >


Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *