Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji – Soru 8

Screen Shot 2015-01-03 at 17.16.03 olduğuna göre 1 L 0,5M HCl ile 2 L 0,8M KOH çözeltileri tepkimeye sokulursa kaç kcal ısı açığa çıkar?

Çözüm: Önce HCl ve NaOH ‘ın mol sayılarını bulalım:

M = n/V eşitliğinden nHCl = 0,5 mol ve nNaOH = 1,6 mol bulunur.

H+(suda) + OH(suda) tepkimesini HCl(suda) + NaOH(suda) tepkimesi şeklinde ele alırsak 0,5 mol HCl ile 0,5 mol NaOH tepkimeye girmiştir.(1,1 mol NaOH artmıştır.)

Şimdi orantıyı kuralım:

1 mol asitten (veya bazdan) 14 kcal ısı açığa çıkarsa

0,5 mol asitten                      x kcal ısı açığa çıkar.

Orantıdan x = 7 kcal bulunur. Yani H = -7kcal olur.

< Soru 7Soru 9 >


Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Ana Sayfa

One comment

  1. artan naoh hakkında biilgi alabilir miyim? artınca ne oluyor ve hepsini yani asit ve bazları neden yarım mol aldık?

Leave a Reply to beti Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *