Alkoller ve Eterler – Soru 12

Bir mol basit eteri yakmak için 6 mol O2 gerekli olduğuna göre bu basit eter nasıl adlandırılır?

Çözüm: Basit eter, her 2 alkil grubunun aynı olduğu eter olduğuna göre tepkime denklemini yazalım;

         R – O – R + 6O2   ok   2nCO2 + (2n+1)H2O

(Alkil grubunun genel formülü CnH2n+1 olduğu için yukardaki katsayıları yazdık. Yorumunu iyi yapın)

Şimdi yapılacak iş her 2 taraftaki O sayılarını birbirlerine eşitlemek;

         13O = 2nO2 + (2n + 1)O

Eşitlikten n=2 bulunur. Eterin okunuşu da dietil eter şeklinde olur.

< Soru 11Soru 13 >


Alkoller ve Eterler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *