Aldehit, Keton, Asit, Ester – Soru 1

Screen Shot 2016-04-11 at 14.33.56

Yukarda açık formülü verilen bileşik IUPAC yöntemine göre nasıl okunur?

Çözüm: En uzun zincir 4 karbonlu olduğuna göre okumamızın sonu bütanal diye bitecek. Karbonların numaralandırma işlemi karbonil grubundaki karbonun numarası 1 olacak şekilde yapılacak. Buna göre metil grubu 2 nolu, klor da 3 nolu karbonda olur. Bileşiğin okunuşu;

2metil,3-klor bütanal şeklinde olur.

Soru 2 >


Aldehit, Keton, Asit, Ester Ana Sayfa