Aldehit, Keton, Asit, Ester – Soru 2

Propanal’a su katılma tepkimesi nasıl gerçekleşir?

Çözüm: 

Screen Shot 2016-04-11 at 14.45.08

formülünde C ile O arasında ortaklaşa kullanılan elektronlar oksijen tarafından daha çok çekileceği için oksijen kısmen negatif, karbon da kısmen pozitifdir. Aldehite katılma tepkimelerinde bu özellik göz önüne alınır. Suyu H – OH şeklinde düşünürsek pozitif olan H+ oksijene, negatif olan OH karbona bağlanır. Tepkime denklemi;

Screen Shot 2016-04-11 at 14.46.38

Not: Dikkat ederseniz karbonil grubuna katılmalarda Markovnikow kuralı kullanılmaz. Propanala HCl katarak konuyu tam olarak anlayın.

< Soru 1Soru 3 >


Aldehit, Keton, Asit, Ester Ana Sayfa