Aldehit, Keton, Asit, Ester – Soru 13

Etil alkol ve asetik asit karışımının 0,35 molü yeteri kadar Mg ile tepkimeye girdiğinde 0,1 mol H2 çıktığına göre karışımda kaç mol etil alkol vardır?

Çözüm: Etil alkol ve asetik asit karışımı Mg ile tepkimeye sokulursa sadece asetik asit tepkimeye girer, etil alkol tepkimeye girmez. Tepkime denklemini yazalım;

2CH3COOH + Mg   ok   (CH3COO)2Mg + H2

Tepkimeye göre 2 mol asitten 1 mol H2 elde ediliyor. 0,1 mol H2 eldesi için ise 0,2 mol asit gereklidir. Bu durumda karışımda 0,35-0,2 = 0,15 mol alkol vardır.

(Asetik asidin metallerle yaptığı tuzlar asetat diye adlandırılır. Yukardaki tepkimede elde edilen madde magnezyum asetat diye adlandırılır.)

< Soru 12Soru 14 >


Aldehit, Keton, Asit, Ester Ana Sayfa