Aldehit, Keton, Asit, Ester – Soru 14

Toplam 0,2 mol glikol ve asetik asit karışımı yeteri kadar K ile tepkimeye sokuluyor. Tepkime sonunda 0,15 mol H2 çıktığına göre karışımda kaç mol asetik asit vardır?

Çözüm: Bu soru bir önceki sorudan farklı. Çünkü hem glikol, hem de asetik asit K ile tepkime verir. Tepkime denklemlerini yazalım;

Screen Shot 2016-04-11 at 15.13.19

CH3COOH + K   ok   CH3COOK + ½ H2

1 mol glikolden 1 mol H2 ve 1 mol asetik asitten 0,5 mol H2 çıkıyor. Asetik asit mol sayısına x dersek, glikolün mol sayısı (0,2-x) olur.

(0,2-x).1 + x.0,5 = 0,15   ok   x = 0,1 mol asetik asit

Not: Bu tür sorularda K yerine Na veya Li olabilir.

< Soru 13Soru 15 >


Aldehit, Keton, Asit, Ester Ana Sayfa