Aldehit, Keton, Asit, Ester – Soru 15

20 gram sirke çözeltisini tam olarak nötralleştirmek için 0,1M NaOH çözeltisinden 400 ml kullanıldığına göre sirkenin yüzde kaçı asittir? (CH3COOH:60)

Çözüm: Sirkenin asetik asit çözeltisi olduğunu hatırlattıktan sonra tepkime denklemini yazalım;

CH3-COOH + NaOH   ok   CH3-COONa + H2O

Tepkimeye göre 1 mol asetik asit, 1 mol NaOH ile nötralleşiyor. Öyleyse bütün yapacağımız iş NaOH in mol sayısını bulmak,

Screen Shot 2016-04-11 at 15.15.53

Tepkimede 0,04 mol NaOH kullanıldığına göre, 0,04 mol asetik asit harcanmıştır. 0,04 mol asetik asit, 0,04.60 = 2,4 g olduğuna göre çözeltimiz %12 lik tir (siz de bulun).

< Soru 14Soru 16 >


Aldehit, Keton, Asit, Ester Ana Sayfa