Aldehit, Keton, Asit, Ester – Soru 17

Bir monokarboksilli asidin K tuzunun 25,2 gramında 7,8 gram K olduğuna göre, bu asitte kaç mol atom karbon vardır? (C:12, H:1, O:16, K:39)

Çözüm: Asit monokarboksilli bir asit olduğuna göre K ile yaptığı bileşik R – COOK ile gösterilir. 1 mol tuzda 1 mol atom K (39 g) olduğuna göre orantıyı kuralım;

7,8 g K içeren tuz 25,2 g ise

39 g K içeren tuz   x gramdır.    ok   x = 129 g/mol

1 mol tuz 126 gram olup bunun 83 gramı COOK grubuna aittir (neden?) Geri kalan 126 – 83 = 43 gramı ise R- grubuna aittir. R grubunun genel formülü CnH2n+1 olduğuna göre n = 3 olur.(siz de bulun) . Bileşikte 3 mol atom C varmış.

< Soru 16Soru 18 >


Aldehit, Keton, Asit, Ester Ana Sayfa