Aldehit, Keton, Asit, Ester – Soru 26

Basit formülü C2H4O olan bir bileşiğin normal koşullarda yoğunluğu Screen Shot 2016-05-14 at 23.33.45 g/L olup bir molü yeteri kadar Zn ile 0,5 mol H2 gazı çıkardığına göre, bileşiğin formülü nedir? (C:12, H:1, O:16)

Çözüm: Önce bileşiğin mol ağırlığını bulalım. Yoğunluk değerinden faydalanarak ;

2,8 litresi 11 gram ise

22,4 litresi x gram olur.   ok   x = 88 gram/mol

(Bu orantıyı nasıl kurduk? Çünkü, bütün gazların 1 molleri normal koşullarda 22,4 L hacim işgal eder)

Bileşiğin mol ağırlığı 88 olduğuna göre formülü C4H8O2 şeklinde olur. (C2H4O:44 olduğundan)

Zn ile 0,5 mol H2 açığa çıktığına göre bileşikte 1 tane –COOH grubu vardır. Bu verilere göre bileşiğin formülü;

C3H7 – COOH şeklinde olur.

< Soru 25Soru 27 >


Aldehit, Keton, Asit, Ester Ana Sayfa