Aldehit, Keton, Asit, Ester – Soru 27

Dikarboksilli bir asidin Mg tuzunun 23,2 gramında 4,8 gram Mg olduğuna göre asidin mol ağırlığı nedir? (Mg:24)

Çözüm: Asit 2 değerli olduğuna göre 1 mol asit ile 1 mol atom Mg birleşir. Tepkimeyi yazalım;

Asit + Mg   ok   tuz + H2

Orantıyı kuralım;

24 gram Mg 1 mol tuz oluşturursa

4,8 gram Mg x mol tuz oluşturur.   ok   x = 0,2 mol

0,2 mol tuz 23,2 gram ise 1 mol tuz 116 gram olur. Asidin mol ağırlığına y dersek;

y + 24 = 116 + 2 (neden)   ok   y = 94 g/mol olur.

< Soru 26Soru 28 >


Aldehit, Keton, Asit, Ester Ana Sayfa