Aldehit, Keton, Asit, Ester – Soru 29

4 karbonlu 1 organik bileşiğin 1 mol’ü;

1 mol brom ile katılma tepkimesi,

yeteri kadar Ca ile 1 gram hidrojen,

yeteri kadar Na ile 2 gram hidrojen

verdiğine göre bileşiğin açık formülü nedir?

Çözüm: 1 mol Br2 ile katılma tepkimesi verdiğine göre bir çift bağ içermektedir,

Yeteri kadar Ca ile 1 gram hidrojen verdiğine göre 1 tane karboksil (-COOH) grubu vardır,

Yeteri kadar Na ile 2 gram hidrojen verdiğine göre 1 3karboksil grubunun dışında 1 tane de alkol grubu vardır.

Bu bilgilere göre bileşiğin açık formülü;

Screen Shot 2016-05-14 at 23.42.11

< Soru 28Soru 30 >


Aldehit, Keton, Asit, Ester Ana Sayfa