Aldehit, Keton, Asit, Ester – Soru 30

40 gram metil alkol ile 105 gram asetik asitten tam verimle kaç gram metil asetat elde edilir? (CH3OH:32, CH3COOH:60)

Çözüm: Önce tepkime denklemini yazalım;

Screen Shot 2016-05-14 at 23.45.15

Tepkimeye göre 1 mol asit ile 1 mol alkolden 1 mol ester oluşmaktadır. Alkol ve asidin mol sayılarını bulalım;

40 gram CH3OH ;         40/32 = 1,25 mol

105 gram CH3COOH ; 105/60 = 1,75 mol

Tam verimle tepkime demek, tepkimeye giren maddelerden en az birinin tamamen tükenmesi demek olduğuna göre 1,25 mol alkol, 1,25 mol asit ile tepkimeye girerek 1,25 mol ester oluşturur. (1,75-1,25=0,5 mol asit artar)

1,25 mol ester de 1,25.74 = 92,5 gram olur.

< Soru 29Soru 31 >


Aldehit, Keton, Asit, Ester Ana Sayfa